داستان کوتاه

دسته بندی ها

تازه ترین پست ها

سوالی دارید؟از من بپرسید

شمیسا و اجدادش_۲

امروز دیگر نشانی از بهار نارنج و عطر مسحورکننده اش نیست. به جایش صدای گنجشک‌هارا می‌شنوم و بیدار می‌شوم. چشم هایم را به همدیگرفشار می‌دهم

مشاهده »

شمیسا و اجدادش_۱

صبح با بوی بهار‌نارنج و علفزار از خواب بیدار شدم. موقعیت همیشگیم تخت دونفره اما تک نفره اتاقم بود اما بوی بهار نارنج در زمستان؟

مشاهده »

دنیای داستان

شاید داستان برای خودش چرایی های مختلفی داشته باشد اما در نهایت یک داستان در جست و جوی چه چیزهایی است؟ هدف از داستان  آدم

مشاهده »