کلاس ها و محصولات آموزشی

جلسه دوم کارگاه آنلاین توانمند سازی زنان

همین که دفتر یادداشتم را باز می کنم دو کلمه عجیب چشمانم را می گیرد: توانمندسازی زنان. کلماتی که فروردین امسال در دفترچه ی یادداشتم که مخصوص ایده های تازه بود ثبتش کردم. به عنوان موضوع و هدفی که تصمیم داشتم به صورت جدی با توجه به سال های گذرانده در دانشکده ی حقوق، مطالعات […]

دوره ی توانمندسازی زنان

از سال ها قبل دغدغه ی زنان با من بوده است. حتی دلیل اصلی تحصیلم در رشته ی حقوق پرداختن به موضوع زنان و مسائل مربوط به آنهاست. زنان به جهت جنسیت از خیلی جهات دچار چالش های مختلفی در زندگی خود می شوند و این موضوع می تواند سد راه موفقیت و پیشرفت آنها […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز