آموزش نویسندگی

ترس ازنوشتن و دلایل آن

ما ترس را از کی و کجا وارد زندگیمان می کنیم؟ یادمان نیست! به همین سادگی! اصلا نمی دانیم چه می شود که واژه ی

ادامه ...
توسعه فردی

بحران یا فرصت میانسالی؟

ناهید طباطبایی نویسنده معاصر در کتاب «چهل سالگی» با زبانی ساده زندگی زنی به نام آلاله را تصویر کرده که به چرایی شرایط فعلی زندگیش

ادامه ...
کارآفرینی

توسعه کارآفرینی زنان

با تغيير ساختار جوامع و ایجاد مشاغل جدید و همینطور رشد ورود زنان به بازار کار که باعث افزایش مشارکت اجتماعی آنان شده است لزوم

ادامه ...
روزنوشت

انکار خود

شنیدن صدای قطره های باران که انگار آیه های آسمانیند که بر زمین نازل می شوند وادارم می کند از جایم بلند شوم و بساط

ادامه ...
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز