آذر ۱۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

من ملاله هستم

*من ملاله هستم *کتابی است که ملاله یوسف زی دختر پر دل و جرات پاکستانی در مورد زندگی خودش نوشته است. ملاله در این اتو

مشاهده »