روزنوشت

تجربه ی زیسته و خلق معنا

آبان جور متفاوتی شروع شد. اصلا تصورش را هم نمی کردم که آبان امسالم اینگونه زنانه باشد. کارگاه توانمندسازی زنان فرصتی شد تا هم دنیای

مشاهده »

قدری خودشیفته باشیم

نمی دانم چند سال بعد در مورد خودم و زندگیم چه فکر و احساسی دارم اما قطعا دلم نمی خواهد حس حسرت را تجربه کنم.

مشاهده »