admin

داستان نویسی کودکان

کودکان خلاقیت فوق العاده ای دارند و می توان از راه هنر و داستان نویسی آن را شکوفا کرد و پرورش داد تا در سنین

مشاهده »

دنیای داستان

شاید داستان برای خودش چرایی های مختلفی داشته باشد اما در نهایت یک داستان در جست و جوی چه چیزهایی است؟ هدف از داستان  آدم

مشاهده »

برنامه ریزی هفته

آدم های موفق معمولا با برنامه ریزی حرکت می کنند.آنها نه تنها برای یک روزشان که برای هفته بعد و حتی ده سال بعدشان هم

مشاهده »